Er du bostedsløs eller står i fare for å miste boligen, er det NAV som har ansvar for midlertidig boligtilbud. Du finner kontaktinfo til NAV Bodø på https://www.nav.no/kontor/nav-bodo