Når pasienten er utskrivningsklar skal institusjonen der du er innlagt beskrive helsetilstand og funksjonsnivå, slik at Tildelingskontoret kan vurdere nivå og omfang av tjenestene ved utreise. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med avdelingen der du er innlagt.  

Det gjelder både fra sykehus og fra korttidsopphold.