Nei, det er ikke nødvendig.  

Når en person blir innlagt i sykehus og sykehuset anser at det vil bli behov for tjenester ved utreise, skal de sende kommunen melding om dette i pasientjournalsystemet. Vi er deretter i løpende dialog elektronisk. Når pasienten er utskrivningsklar skal sykehuset beskrive helsetilstand og funksjonsnivå, slik at Tildelingskontoret kan vurdere nivå og omfang av tjenestene ved utreise. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med avdelingen på sykehuset.