Du kan klage hvis du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenestene du har fått vedtak om, for eksempel fra hjemmetjenesten.  

Vi ønsker at du tar kontakt med leder for den enheten/avdelingen som gir deg tjenesten for en samtale/dialog, slik at de blir kjent med hva du ikke er fornøyd med og dere kan se på mulige forbedringer sammen. 

Hvis du fortsatt ønsker å klage skal denne sendes kommunen. I klagen må du skrive hvem du er, og hva du klager på. Du bør også legge ved din adresse og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg hvis vi har behov for det. Klagen må være skriftlig og må undertegnes. Hvis du klager på vegne av noen andre må du skrive hvem du klager for. Du må også legge med en fullmakt som viser at du har rett til å klage på vegne av den andre. Om du ikke får medhold, vil saken oversendes Statsforvalteren for endelig behandling.