Det kan være flere grunner til dette, for eksempel saksmengde, ferieavvikling m.m.  

I saker der vi ikke har fått fullstendige opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli lenger enn vi først har oppgitt.