• Økning i behov for hjelp
  • Redusert behov for hjelp
  • Avslutning av tjenester

I utgangspunktet skal alle endringer i behov for tjenester meldes av tjenesten til Tildelingskontoret med begrunnelse for endringen. 

Ta kontakt med tjenesten, enten den som er hjemme hos deg eller avdelingsleder ved spørsmål.