Saksbehandler tar kontakt med deg for å kartlegge saken nærmere. Dette skjer ofte ved et hjemmebesøk.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.