Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

  • Hva er kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)?
  • Hvilke opplysninger sendes til KPR?
  • Hvem skal gi disse opplysningene?
  • Hvordan ivaretas opplysningene?
  • Innsyn i egne helseopplysninger
  • Reservasjon

Dette finner du mer informasjon om i brosjyren Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister. (PDF, 191KB)

Du finner brosjyren på flere språk her.