Skal du sende oss dokumenter*) som inneholder konfidensielle opplysninger (personopplysninger/helseopplysninger) ber vi om at dette ikke sendes pr e-post, men sendes oss via sikker innsending - eDialog.

Dette er en sikker kanal for å sende oss post. Dataene blir overført kryptert.

*) Gjelder andre dokumenter enn digitalt søknadsskjema.