Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmakten må signeres av deg, og sendes sammen med søknaden. (PDF, 190KB)