Reglementet ble vedtatt av Bodø bystyre 16.06.2021.