Vi er en fådelt skole hvor elevene møtes faglig og sosialt på tvers av trinn.

Ved felles arrangementer som DKS, skolesvømming og lignende reiser elevene til sentrum med båt.

På skolen har vi også Løvetanna barnehage som deler lokale med skolen.

Skolen ledes av rektor og det er i tillegg ansatt fire lærere og en fagarbeider.