Gis til søsken som er registrert på samme adresse, samme betaler og med samme hovedforsørger. Foreldre trenger ikke søke på dette. 

Søskenmoderasjon beregnes slik:

Yngste barn: 100 % (full pris) Nest yngste barn: 50 %. Deretter: 70 % (reduksjon)

Det gis ikke søskenmoderasjon i Sommer SFO