Skolene gir også tilbud om sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer- SFO på den enkelte skole og det er egne satser. Kontakt aktuell skole for informasjon.

Priser i Sommer SFO 2024.

3. og  4. trinn:

Pris pr. dag kr 213,- 

Pris pr. uke kr 1 057,-

1. og 2.trinn med gratis kjernetid:

5 dagers tilbud kr 782,-

4 dagers  tilbud kr 625,-

3 dagers tilbud kr 469,-

1 og 2 dagers tilbud kr 0,-

 

Priser pr. 1.1.2024