Hovedopptaket har søknadsfrist 15.mars, men alle nye elever får tilbud om plass etter søknad.