Du søker om SFO plass via foresattportal for barnehage og sfokrever pålogging via ID-porten. Det er søker som blir registrert som betaler.