Oppsigelse av plass gjøres via foresattportal for barnehage og sfo – krever pålogging via ID porten.

Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned.