Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via foresattportal for barnehage og sfo, krever pålogging via ID-porten. Det må legges inn "endring av type plass", det skal ikke legges inn ny søknad om plass. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned