Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO)

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen slik at den pr. elev utgjør maksimalt 6% av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn 6% av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn 6% av inntektene til husholdningen.

Eksempel: Husstander med inntekt under kr 497 333,- og med 5 dagers opphold i SFO, vil kvalifiserer til lavere pris i SFO. *

*gjelder priser pr.1.1.2023

Her logger du inn for å søke: Portalen krever innlogging med ID-porten

Det er ikke nødvendig å vedlegge dokumentasjon på skattbar inntekt. Bodø kommune henter husstandens skatteopplysninger fra skatteetaten.

Har dere vesentlig lavere inntekt, som ikke fremkommer i siste års skattemelding, skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Hvis de foresatte deler utgiftene mellom seg må dette oppgis i søknaden.

Reduksjonen gjelder fra måneden etter søknaden er innvilget og for et skoleår. Det må søkes for hvert skoleår

Søknadsfrist : Løpende