Bystyret har i møte 8. desember 2023 vedtatt priser i SFO pr.1.januar 2024:

For 1.trinn og 2.trinn:- se egen informasjon om gratis kjernetid. 

 

Priser pr. mnd. for 1. og 2.trinn m/gratis kjernetid:

   Priser pr. 01.01.24

  5 dagers tilbud                                                           

 

  Kr  1 618,-                               

   

  4 dagers tilbud

  Kr   1 014,-

   

  3 dagers tilbud

  Kr      391,-

   

  1 og 2 dagers tilbud

  Kr            0,-

   

Priser pr. mnd. for 3.-4.trinn:

   Priser pr. 01.01.24

  5 dagers tilbud                                                           

 

  Kr  3 112,-                               

   

  4 dagers tilbud

  Kr  2 536,-

   

  3 dagers tilbud

  Kr  1 954,-

   

  2 dagers tilbud

  Kr  1 610,-

   

  1 dagers tilbud

  Kr   1 073,-

   

 

Kjerringøy oppvekstsenter, Væran oppvekstsenter, Misvær oppvekstsenter, Skjerstad oppvekstsenter og Saltstraumen skole har reduserte priser på grunn av redusert omfang og skyssordningen. 

Sommer SFO 2024 har egne satser:

1. og 2.trinn med gratis kjernetid:

5 dagers tilbud kr 782,- pr. uke.

4 dagerser tilbud kr 625,- pr. uke.

3 dagers tilbud kr 469,- pr. uke. 

1 og 2 dagers tilbud kr 0,-

3. og 4.trinn: Pris pr. dag kr 213,- / Pris pr. uke kr 1 057,-