I statsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt å utvide ordningen med 12 timers gratis kjernetid pr.uke i SFO for elever på 3.trinn, i tillegg til 1. og 2.trinn.

Den utvidede ordninger gjelder fra oppstart av skoleåret 2024/25. 

Praktisering: I Bodø kommune er det politisk vedtatt at SFO gir tilbud om en, to, tre, fire og femdagers tilbud. Det er vedtatt prisliste i henhold til organisering av tilbudet. 

Kjernetiden på 12 timer på 1. t.o.m. 3.trinn  vil fordele seg som følger ut fra hvilket tilbud man velger:

Oppholdstid 1.-3.trinn

 

Priser pr.mnd * 

5 dager pr.uke:

 

Kr 1 618,-

4 dager pr.uke:

 

Kr  1 014,-

3 dager pr.uke:

 

Kr   391,-

1 og 2 dager pr.uke:

 

Gratis

* priser pr.1.1.2024

NB:Egne priser for Saltstraumen, Skjerstad, Misvær, Kjerringøy, Skolen i Væran. Kontakt skolen for informasjon.

De foresatte må velge oppholdstid i søknaden til SFO.

Velges et endagers-tilbud, så er det en av dagene i uka.  For eksempel mandag, og ikke noen av de andre dagene. Da bruker foresatte kjernetida i løpet av en dag. 

Velges to dagers tilbud så er det to konkrete dager i uka.  Et 3-dagers tilbud går ut over 12 timer gratis kjernetid, og da må noe av oppholdet  betales.

Har du spørsmål ta kontakt med SFO lederen på skolen.