• Du får bekreftelse på at klagen er mottatt.
  • Videre saksgang:
    • Bodø kommune v/Barnehage- og skolekontoret undersøker klagen, og du vil bli kontaktet som part i saken. 
    • Du vil få tilbakemelding innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven.
  • Hvis du ikke er fornøyd med Bodø kommunes håndtering av saken kan du klage til Statsforvalteren i Nordland.