Grunnskole er en del av utdanningsløpet til barn, og alle skoler skal ha god kvalitet på  opplæringen.

Alle skoler skal følge gjeldende lovverk.

-Opplæringsloven med forskrifter, læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 med overordnet del, og rammeplan for Skolefritidsordningen (SFO).