Å løse saken på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter, spesielt eleven.

  • Ha god dialog med kontaktlærer.
  • Dersom det ikke fører fram, ta kontakt med rektor på skolen.
  • Du kan også ta opp generelle problemstillinger i skolens rådsorgan, som er FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og/eller i skolens samarbeidsutvalg (SU).