For at skolene skal kunne planlegge bruk av kompetanse og ressurser til det beste for elevene, er det for elever som skal begynne i 1. klasse og 8. klasse satt søknadsfrist til 1. desember.

Søknad gjøres elektronisk via ID-porten. For de som ikke har elektronisk innlogging kan man kontakte sevicetorget og søke manuellt.