Ordningen med fritt skolevalg medfører imidlertid ikke at man har rett til å gå på skolen man ønsker. Det kan f.eks. være at den skolen man ønsker ikke har kapasitet til å ta inn flere elever. Kommunen er da ikke pliktig til å tilby plass på denne skolen. Ordningen er søknadspliktig

 

Utgifter til skoleskyss vil i utgangspunktet bare bli innvilget dersom man iht. opplæringsloven har krav på skyss til sin nærskole.