Man søker via ID-porten: Fritt skolevalg

Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet på omsøkt skole skal søknaden innvilges. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelse etter følgende prioriterte kriterier:

  1. Bostedets nærhet til skolen
  2. Søsken ved skolen
  3. Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  4. Sosiale og/eller medisinske forhold
  5. Ønske om miljøskifte
  6. Praktiske årsaker; nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage med mer
  7. Søker mener at ønsket skole er bedre tilpasset barnets behov enn nærskolen
  8. Eventuelt andre tungtveiende årsaker

Eleven står tilknyttet sin nærskole inntil søknaden er avgjort.

NB: spesiellt for søkere med elever som skal begynne i 1. eller 8.trinn: her er søknadsfristen 1.desember året før skolestart. Søknadene vil bli behandlet og besvart senest medio januar.