Rettigheter til skyss er regulert i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, også kalt Opplæringslovens §7. 

Her kan du lese mer om innholdet: 

Opplæringslovens kapittel 7: