Salgs- og skjenketider for bevillingsperioden fram til 30.9.2024 i henhold til bystyrets vedtak i sak 20/50.

Salg

 Salgstidene før øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til;

  • Fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager, og
  • Fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på lørdager og dager før helligdager. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelsfartsdag.
  • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted.

Med hjemmel i alkohollovens § 3.7.3 vedtok formannskapet 28.1.2009 i sak 09/5 at det settes som vilkår for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 at drikken skal være betalt innen salgstiden slutt.

Skjenking

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 06.00 til kl. 03.00 alle dager.
Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 03.00 alle dager.

Skjenkestedene skal stenges en halv time etter at skjenkingen har opphørt.

Uteserveringer skal stenge kl. 03.00, jfr. forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune.

Informasjon om skjenking ved overgang til sommer- og vintertid finner du til høyre under relaterte lenker.

Henvendelser

Har du spørsmål vedr. salgs- og skjenketidene, kontakt saksbehandler: Linda Rostad på telefon 75 59 33 14 eller på e-post linda.rostad@bodo.kommune.no