For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

Gebyret beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholforskriften § 6-1.

Ved årets slutt skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.

For 2023 fastsettes gebyret etter følgende satser (alkoholforskriften § 6-2):

Salg:

  • 0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

  • 0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. 1.1.2023 kr 1850 for salg og kr 5800 for skjenking. Og pr 1.1.2024 utgjør bevillingsgebyret kr. 1960 for salg og kr. 6100 for skjenking.

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør, jfr. alkoholforskriften § 6-3.

Skjema for utfylling:

Lenke til elektronisk skjema finner du her.

Omsetningsoppgaven skal være revisorbekreftet. Er selskapet ikke pliktig til å ha revisor må kopi av omsetningsoppgavene fra samtlige leverandører av alkoholholdig drikk vedlegges.

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 15. mars 2024.

Vi gjør oppmersom på at manglende innsending av oppgave fører til tildeling av to prikker, jfr. alkoholforskriften § 10 - 3 tredje ledd.

Vedlegg som ettersendes, sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller til: Bodø kommune, servicetorget, postboks 319, 8001 Bodø

Saksbehandler: Line Støvset, tlf. 75 59 33 13/75 55 50 00

E-post: line.stovset@bodo.kommune.no