Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har, eller skal søke om salgs- eller skjenkebevilling, må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Prøvene er ulike for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Prøve for skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Vi anbefaler å bruke Læremateriell for kunnskapsprøven, som kan bestilles fra http://www.vinn.no  Her kan du også kjøpe tilgang til testprøve. Nødvendige kunnskaper vil du også kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se lenker i høyre kolonne.

Prøve for salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Vi anbefaler å bruke Læremateriell for kunnskapsprøven, som kan bestilles fra http://www.vinn.no Her kan du også kjøpe testprøve. Nødvendige kunnskaper vil du også kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se lenker i høyre kolonne.

Avleggelse av prøven

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve, der ett svaralternativ er korrekt. For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.

Hjelpemidler: Ordbok. Tolk er ikke tillatt.

Tid til disposisjon: 60 minutter. Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legerklæring. Maksimal utvidelse er 30 min.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster 400,- som skal være betalt før prøven tas.

Prøven avlegges i servicetorget i rådhuset. Kontakt servicetorget på tlf. 75 55 50 00 for å avtale tidspunkt.

Utstedelse av bevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendige kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Oppmelding til prøve

Kontakt servicetorget tlf. 75 55 50 00 eller på servicetorget@bodo.kommune.no

Relaterte lenker:

Håndbok i alkoholloven

Alkoholloven

Forskrifter til alkoholloven

Lærematriell fra Vinn

Andre henvendelser

Har du andre spørsmål vedr. kunnskapsprøven?

Linda Rostad, 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post linda.rostad@bodo.kommune.no