For å få serveringsbevilling, må daglig leder av serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Kravet gjelder også ved skifte av daglig leder. Prøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Prøven er basert på læreboka «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.» Boka er utarbeidet av for Nærings- og handelsdepartementet av VINN og bestilles på http://vinn.no/ eller på tlf. 76 96 72 00. Her kan du kan også kjøpe tilgang til testprøve.

Avleggelse av prøven

Etablererprøven er en flervalgsprøve. For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.

Hjelpemidler: Lovsamling eller vedleggene til læreboka. Tolk er ikke tillatt. Ordbok er ikke lenger tillatt jfr. Rundskriv K-01/2013 revidert om etablererprøven i serveringsloven – endring av lovlige hjelpemidler

Tid til disposisjon: 90 minutter. Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legerklæring. Maksimal utvidelse er 30 min.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster 400,- som skal være betalt før prøven tas.

Prøven kan avlegges i servicetorget på rådhuset i Bodø, Kongens gate 23 (hovedinngang fra Torvgata 9).

 Kontakt servicetorget på tlf. 75 55 50 00 for å avtale tidspunkt.

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og forskrift om etablererprøven for daglig leder finner du til høyre under relaterte lenker.

Utstedelse av bevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Det er dokumentasjon på at du har de nødvendige kunnskapene for å kunne være daglig leder for et serveringssted. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Oppmelding til prøve

Kontakt servicetorget tlf. 75 55 50 00 eller på servicetorget@bodo.kommune.no

Relaterte lenker:

Vinn-verdiskaping i norsk næringsliv

Serveringsloven

Forskrift om etablererprøve

Andre henvendelser
Har du spørsmål vedr. etablererprøven, kontakt saksbehandler: Linda Rostad, 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no