Tema for samtalen omfatter 

Meningsfylt hverdagsaktivitet
Fysisk aktivitet
Sosial deltakelse
Kosthold
Ensomhet
Søvn
Hørsel
Sikkerhet i hjemmet: Forebygging av fallulykker og brann
 

Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for og kan gjøre for å opprettholde god helse, funksjonsevne og sosial deltakelse.