75 55 50 00

Barnehager i Rønvik

Kommunens logo
Bjerkengveien 9
8009 Bodø
75 55 62 00
   
Holstveien familiebarnehage
Holstveien 4,
8011 Bodø
904 19 123
hol.fam.bhg@gmail.com
   
Kommunens logo
Leif Aunes vei 3
8012 Bodø
75 55 62  10
 
Lillevollen 2
8011 Bodø  
75 58 46 60
 
Fjellveien 56
8012 Bodø
412 14 552
   
Kuopioveien 6
8012 Bodø
75581285
   
Bodinveien 64
8010 Bodø
948 22 586
   
Junkerveien 101
8011 Bodø
948 22 586
 
Neståsen barnehage
 
Thalleveien 39
8076 Bodø
75 58 17 77
992 68 307
Stordalen barnehage
Årlokkveien 12
8011 Bodø
951 30 054
   
Stordalen barnehage

Norlandia Vollen naturbarnehage
Vollveien 24
8011 Bodø
952 28 797

  Avd. Solenga naturbarnehage
  Leif Aunes vei 1,
  8012 Bodø
  948 69 667

   
Kommunens logo

Rønvik barnehage
Årnesveien 17
8012 Bodø
75 55 62 60

Rønvik menighets barnehage
 
Einmoveien 41
8009 Bodø
75 58 22 10

Vågønes barnehage
Vågønes
8076 Bodø
75 58 40 33