Ved kommunale institusjoner og bofelleskap moderniseres pasient- og ansattevarslingsanleggene. De nye anleggene legger til rette for individuelle tilpasninger basert på den enkelte pasient/brukers behov. Det finnes to ulike typer anlegg fra to ulike leverandører, henholdsvis Sensio AS og Hepro AS. 

For nærmere informasjon

 

Hvordan fungerer anleggene?

Anleggene sender varsel til personalet ved ulike hendelser. Både pasient/bruker og personalet kan tilkalle hjelp via ulik sensorikk, og varslene går til personalets smarttelefoner. Personalet behandler varslene, og gir pasient/bruker nødvendig bistand.

Hvordan vet jeg om institusjonen/bofelleskapet jeg bor i har nytt anlegg? 

Institusjoner og bofelleskap med moderniserte anlegg informerer om dette ved innflytting. 

Hvordan får jeg vite hvilken funksjonalitet jeg eller den jeg er pårørende til har? 

Alle pasienter/beboere kartlegges for å se hvilke behov vedkommende har og hvilken funksjonalitet på anleggene som kan dekket dette behovet. Den mest vanlige funksjonaliteten er beboer alarm i form av armbånd og RoomMate i form av sensor montert på vegg. For informasjon om funksjonalitet ta kontakt med personalet. Aktiv funksjonalitet er dokumentert i tiltaksplanen til den enkelte pasient/beboer. Tiltaksplanen ligger i den elektroniske pasientjournalen til den enkelte pasient/beboer.