Koordinerende enhet for barn og unge har det overordnete ansvaret for å tilby barnekoordinator/ koordinator og individuell plan. Etter henvisning vil koordinerende enhet vurdere om barnet og familien har behov og rett til barnekoordinator/ koordinator, og/ eller individuell plan.

Om barnet og familien ikke får en barnekoordinator, skal det likevel gis et tilbud fra kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene. 

Ring oss dersom du ønsker mer informasjon om barnekoordinator, eller bruk skjema under om du ønsker å sende inn henvisning.

Send henvisning til oss eller ring oss (se kontaktinfo og henvisnings skjema på høyre side).