Priser gjeldende for 2020 ble fastsatt av Bodø bystyre i møte desember 2019. Her er prislisten:

Priser gjeldende fra 01.01.2020

 • Elevbetaling barn og ungdom t.o.m 20 år: kr. 1899 pr semester
 • Elevbetaling voksne over 20 år: kr. 2947,50 pr semester
 • Elevbetaling avkortet skoleår (30 uker): kr. 1385 pr semester
 • Instrumentleie: kr. 572 pr semester
 • Materiellavgift visuell kunst: kr. 367 pr semester

Det gis 25% søskenmoderasjon i kulturskolen (til søsken nr 2 osv)
Det gis ikke moderasjon på tilbud nr 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen.

Priser for salg av tjenester

 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer u/18 år: kr. 338 pr time
 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer o/18 år: kr. 507 pr time
 • Assistansespill - lag og foreninger: kr. 287,- pr time
 • Tolærersystem - grunnskolen: kr 405,- pr time
 • Ordinær undervisning - grunnskolen: full refusjon av lønnsutgiftene.
 • Avgift ved elevopptredener: kr. 624,-

Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler