Alle saker som er av betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning skal bli lagt frem for flerkulturelt råd. Det gjelder også saker som budsjett og planer. Flerkulturelt råd har rett til å uttale seg i sakene og kan ta initiativ til egne saker.

Om flerkulturelt råd

  • Rådet oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • Rådet består av syv medlemmer. Av disse skal fem medlemmer være foreslått av organisasjoner som representerer personer med innvandrerbakgrunn/Bodøs internasjonale befolkning, og to medlemmer velges blant bystyrets medlemmer.
  • Flerkulturelt råd er partipolitisk uavhengig og har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i flerkulturelt råd.

Møter

Finn flerkulturelt råds møteplan og møtedokumenter.