1. Midlene skal gå til rusfrie arrangement, og skal komme flest barn og unge i Bodø til gode.
Personer som søker må være under 20 år.

2. Prosjektet skal gjennomføres slik det ble skrevet i søknaden, kontakt ungdomsrådet vis det blir store endringer. Søknaden skal være godt forklart. Det er et ønske at søkeren selv legger fram søknaden i ungdomsrådets møte.

3. Enkeltpersoner kan ikke søke midler til seg selv. Vis en skole skal søke, skal det søkes
gjennom elevrådet.

4. Det kan ikke søkes om støtte over kroner 20 000 og midler som ikke blir brukt skal gå tilbake til Bodø ungdomsråd. I søknaden skal det ligge ved budsjett.

5. Tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og
gjennomføringen. Midlene skal gå til aktivitet, kunst, arrangement eller kurs, men ikke til mat med mindre det er et matlagingskurs.

Etter gjennomført prosjekt skal det sendes inn et ferdig regnskap til: inger.lund@bodo.kommune.no

Oppdatert: 14.mars 2023