Om ungdomsrådet

  • Ungdomsrådet er ungdommens talerør til kommunens politikere og administrasjon.
  • Ungdomsrådet er satt sammen av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i hele kommunen. 
  • Rådet er partipolitisk uavhengig.
  • I tillegg til å gi råd i politiske saker, kan rådet også ta opp saker på eget initiativ.
  • Medlemmer av ungdomsrådet velges for ett år av gangen.
  • Det gjennomføres valg av nytt ungdomsråd innen oktober hvert år.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i Bodø ungdomsråd.

Møteplan og møtedokumenter

Finn ungdomsrådets møteplan og møtedokumenter. 

 


Søk om tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 100.000 i tilskuddsmidler som deles ut til arrangementer for ungdom.

Dere søker ved å fylle ut et elektronisk skjema.