Planavgrensningen utvides vestover fra den opprinnelige planavgrensningen. Utvidelsen omfatter en del av Kleivaveien og et areal langs nordsiden av Kleivaveien, samt deler av krysset mellom Kleivaveien og Stordalsveien. Utvidelsen av planområdet omfatter kommunalt areal, samt en del av gbnr. 31/895.

Hensikten med utvidelsen av planavgrensningen er å kunne vurdere behov for fortau på nordsiden av Kleivaveien. I dag er det fortau på sørsiden av Kleivaveien. Det oppleves i dag utrygt for myke trafikanter i området, og det mangler trygge krysningspunkt langs deler av Kleivaveien. Det er ønskelig å kunne vurdere ulike løsninger for å bedre trafikksikkerheten i området.

Kontaktperson Bodø kommune er Svana Hollum: svana.hollum@bodo.kommune.no

Det inviteres til åpent møte 9.12.2019 klokka 18.00 på Sølvsuper, møterom Huldra. Møtet vil gjelde hele planområdet.

Innspill sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 5.1.2020. Merk med saksnr. 2019/8183.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre.