Planområdet omfatter deler av Junkerveien og Kleivaveien og krysset mellom veiene, samt kryssene mellom Kleivaveien og Hellran og Kleivaveien og Rødbrekka. Planområdet omfatter også parkeringsplassen i Maskinisten og butikken i Kleivaveien. Planområdet er vist på kart. Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

I dagens situasjon kan ikke to busser møtes på denne strekningen. Krysset mellom Kleivaveien og Junkerveien skal derfor bygges om slik at framkommeligheten for kollektiv bedres. Kryssene Hellran og Rødbrekka i Kleivaveien skal også bygges om. Det kan bli aktuelt med noe grunnerverv i forbindelse med prosjektet.

Det inviteres til åpent møte 4. november klokka 19.00 på møterom Huldra på Sølvsuper i Vebjørn Tandbergs Vei, Bodø.

Innspill til oppstartsvarselet sendes til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no innen 24. november.

Relevante dokumenter til saken finnes i menyen til høyre.