Områder som berøres av planutvidelse:

1. Nordøst for Jernbaneveien og Dreyfushammarn. Hensikten med utvidelsen er å tilpasse plangrensen til trafikkarealer og eksisterende planer. Arealene tilsvarer ca. 0,3 daa, og berører eiendommene gnr./bnr. 138/4651, 138/2408, 138/4691.

2. Utvidelse av plangrense ved tomter for Klinkerveien 6-8. Hensikten med utvidelsen er å tilpasse planen i forhold til pågående reguleringsendring for Klinkerveien 6-8. Arealet tilsvarer ca. 0,8 daa og berører eiendom gnr./bnr. 138/2408.

3. Øst for Jernbanevegen. Hensikten er å ivareta areal for havne- og godsterminal. Arealet tilsvarer ca. 6,6 daa, og eiendommene gnr./bnr. 138/4467 og 138/3583.

4. I sør utvides planområdet til å omfatte rundkjøringen Sjøgata/Jernbaneveien/Bankgata med tilhørende trafikkarealer, parkering og kai. Hensikten med utvidelsen er regulere trafikkarealer i henhold til dagen situasjon, samt gi en sømløs overlapp av eksisterende planer. Regulerte underganger tilhørende Jernbaneveien og Sjøgata tas ut av planen. Arealet tilsvarer ca. 9,4 daa, og eiendommene omfatter gnr./bnr. 143/2, 138/700, 138/4700, 138/2211.

Informasjon om planarbeidet Dokumenter tilknyttet saken er tilgjengelig på Multiconsults nettside: http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

Merknader til varsel om planutvidelse

Innspill til varsel om planutvidelse kan sendes skriftlig til Multiconsult v/Sissel Enodd Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller e-post sissel.enodd@multiconsult.no, med kopi til Bodø kommune: postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av innspill er 10.05.2024. Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/Sissel Enodd på e-post sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. 45269562.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o. l. finnes dokumenter i menyen under.