I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for Mevåg hyttefelt. Planområdet er omtrent 21 da, og er omfattet delvis av eiendommene gnr/bnr. 115/2 og 115/26.

Tiltakshaver er Jan-Peter og Merethe Ysland og plankonsulent er Sæbø Eiendomconsult AS.

Hensikten med planleggingen er å legge til rette for opptil 9 fritidsboliger med tilhørende anlegg (båtnaust, parkering, renovasjonsanlegg), intern vei, samt adkomst fra RV80.

Planleggingen er vurdert til å ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på Bodø kommunes hjemmeside: www.bodo.kommune.no/arealplaner.

Fristen for å komme med innspill/merknader er 13.03.2022.

Innspill/merknader til planleggingen kan sendes til:

Sæbø Eiendomconsult AS v/ Vidar E. Solvang Sæbø, Nordvikveien 11, 8215 Valnesfjord eller på e-post til visa@s-eiendomconsult.no.

Kontaktperson i Bodø kommune er Marianne Siiri,  marianne.siiri@bodo.kommune.no.

 

Relevante dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.