I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Herredshuset.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/119 og 38/385.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset.

Kommunen har i møte 18.06.2020 (foreløpig) konkludert med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Utbygging og Eiendomsavdelingen, Bodø kommune.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser i Rådhuset onsdag 12. august 2020 kl. 19:00.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no.

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 21.08.2020.

Dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.