Det varslels om oppstart av planprosess innenfor områdeavgrensingen. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny håndballarena på Plassmyra. 

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Trude Johnsen: Trude.jonsen@sweco.no. 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Sweco AS v/Trude Johnsen (trude.johnsen@sweco.no) innen 29.11.2023. 

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l. finnes dokumenter under.