Gnist arkitekter varsler på vegne av Hammarn eiendom AS igangsetting av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for Hammarn 6 – Bodø radio med tilhørende trafikkarealer.

Eiendommer som inngår er gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale med Bodø kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny bebyggelse på Hammarn 6 med boligblokk, tilhørende uteoppholdsareal, fellesareal, offentlig trafikkområde og parkeringsanlegg. Det er vurdert at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser Hos Gnist Arkitekter i Sjøgata 5, 16. Januar kl. 19.00.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet vises på www.bodo.kommune.no eller fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter 48 03 34 55. Innspill til planarbeidet sendes eirik@gnistark.no eller post@gnistark.no innen 31. Januar 2020.