Utbyggingsavtalene omfatter opparbeidelse av og tilpasning til eksisterende teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Kirkhaugen (planID 2016014).

Eventuelle merknader til avtaleforslagene sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no, alternativt per brev til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø, og merkes med saksnummer «2023/2658».

Frist for innsending av merknader er den 21. mai 2023.

Dokumentene tilknyttet saken er tilgjengelig i menyen til høyre, eventuelt under dersom dette leses på en mobiltelefon.

Kopi av avtaleforslagene er også tilgengelig i servicetorget på Rådhuset.