Eventuelle merknader til avtaleforslaget sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no, alternativt per post til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø, og merkes med saksnummer «2017/10299».

Frist for innsending av merknader er den 6. august 2023.

Avtaleforslaget er tilgjengelig i menyen til høyre, eventuelt under dersom dette leses på en mobiltelefon.

Kopi av avtaleforslaget er også tilgengelig i servicetorget på Rådhuset.

Utbyggingsavtalen for Sjøgata 29-33 "Ramsalt" finnes som vedlegg 4 til avtaleforslaget.