Plan og miljøutvalget har i møte den 16. mars 2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Store Kalvøya, Landegode til offentlig ettersyn og å sende den på høring.

Hensikten med planen er å legge til rette for landbasert oppdrettsanlegg for å minimere faren med rømming av oppdrettslaks, hindre fare for lakselus og minimere spredning av overskuddsfòr og ekskrementer til sjø.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø rådhus, Stormen bibliotek og kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler, Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no merket med saksnummer 2020/1753. Frist for å uttale seg til planen er 4. juni 2022.

Dokumenter til saken er tilgjengelig fra menyen til høyre